Mladež HDZ-a

OO MLADEŽI HDZ-a OPĆINE OKUČANI

MARIJANA OŠAP, Cage, VD predsjednica Mladeži HDZ
MARIN STANIĆ, Cage
NIKOLA LIPOVAC, Okučani, dopredsjednik
LARA TOMIĆ, Bodegraj, dopredsjednica
SANJA MARKANOVIĆ, Lađevac, tajnica
JOSIPA SEDLIĆ, Okučani, rizničar
MARINKO ŠIMIĆ, Trnakovac, član predsedništva
ANTO GOLUB, Cage, član predsedništva
ANITA JAJČEVIĆ, Cage, član predsedništva
ANDREJ MARAS, Okučani, član predsedništva
JAKOV DEBELJAK, Okučani, član predsedništva
GORAN DEBELJAK, Okučani,član predsedništva
OLIVER OJDANIĆ, Okučani, član predsjedništva

Član Predsjedništva Županijskog odbora BPŽ -a
ANĐELKA MANDIĆ, Okučani